شرکت سرمایه گذاری سپرا تعداد محدودی کامیون های کشنده و کمپرسی از طریق تهاتر با ملک ، انجام می نماید . (به مدت 5 روز)
لذا متقاضان می توانند از طریق سایت نسبت به درج درخواست و اعلام ملک اقدام نموده و یا با شماره تلفن 09904790881   و 03133389715 تماس حاصل فرمایید .
www.Sepraco.com
@Sepraco 

 
خلاصه آمار بازدید سایت
تعدادبازدیدامروز : 13
تعداد بازدیداین ماه : 888
تعداد بازدید امسال : 25375
تعداد کل باز دیدها : 25375